• Parkur je povolen pouze pro střelbu lukem.
  • Lukostřelec je povinen se zapsat před zahájením střelby do knihy návštěv a uhradit poplatky stanovené spolkem Život na vsi. Pokud nás nezastihnete doma, vložte peníze dle platného ceníku do obálky, na obálku napište své jméno a vhoďte do pokladny.
  • Svým podpisem v knize návštěv střelec stvrzuje, že byl seznámen s pravidly parkuru a zavazuje se je dodržovat.
  • Střelci mladší 18 let smí na parkur pouze v doprovodu zákonného zástupce, který se zapíše do knihy též, a to i v případě, že sám nestřílí.
  • Střelec bude dodržovat stanovený počet zásahů, tzn., že na 3D terč bude opakovaně střílet jen do prvního zásahu terče – typ kola A, B nebo do druhého zásahu, typ kola C, D.
  • Lukostřelec musí dodržet směr vyznačené trasy (viz plánek a značení), po předčasném ukončení se musí vždy vracet po směru trasy či po cestě.
  • Parkur vede po soukromém a obecním pozemku, je třeba dávat pozor na případné houbaře, turisty a domácí zvířata.
  • Značení trasy je šipkami a fáborky, mety jsou: bílý kolík – děti do 12 let, modrý kolík – tradiční luky, červený kolík – kladkové luky. Z jiného místa nežli od příslušných kolíků je zakázáno střílet.
  • Každý ze střelců, příp. zákonných zástupců, stvrzuje podpisem, že nese veškerou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví způsobených sobě, jiným osobám či živým zvířatům.
Czech CS English EN German DE
Kontakty

ŽIVOT NA VSI, spolek
Skalany 25
511 01 Turnov
IČO: 22813993

 

Mgr. Doubravka Fišerová
Zemědělská usedlost Arnoštice, Žehrov
294 12 Žďár
Česká republika
+420 777 231 558
doubravkazeskalan@
tiscali.cz

Bankovní spojení:
mBank, č.ú.:
670100-2210193997/6210

 

Jaroslav Bulva
Skalany 39
511 01 Turnov
Česká republika
+420 775 164 599
Bankovní spojení:
GE Money Bank
č.ú.:187245621/0600

 

Jaroslav Obročník
a Ing. Dobromila Obročníková

Skalany 25
51101 Turnov
Česká republika
+420 728 404 730
+420 724 302 907
obrocnikovi@gmail.com
Bankovní spojení:
Komerční banka Turnov
č.ú.: 43-931380267/0100

 

Jana Skalská Obročníková
a Pavel Skalský

Skalany 39
511 01 Turnov
+420 608 255 831
obrocnikova@gmail.com