Občanský spolek ŽIVOT NA VSI bylo založeno za účelem sdružit aktivity místních neformálních uskupení a zajistit tak jejich lepší organizaci a přístup k finančním prostředkům na jejich činnost. Činnost občanského spolku ŽIVOT NA VSI je zaměřena na udržení, obnovu a zlepšování svéprávného, soběstačného, nezávislého a udržitelného života na venkově zvl. v oblasti Českého ráje.

Cílů své činnosti spolek dosahuje:

  • realizací vlastních projektů, spoluprácí s dalšími subjekty, sběratelskou, osvětovou a poradenskou činností atd.
  • podporou místní kultury a tradic, řemesel, zemědělského a domácího hospodaření a péčí o přírodu a krajinu nejen Českého ráje
  • uchováváním a šířením tradičních osvědčených postupů a technologií historicky využívaných ve venkovském způsobu života
  • prověřováním a aplikací postupů a technologií, které nejsou s výše uvedenými cíly v rozporu a vedou k vůči přírodě a krajině šetrnému a udržitelnému způsobu života na venkově
  • vyhledáváním subjektů obdobného zaměření a vzájemnou výměnou informací s nimi

Dalšími vedlejšími činnostmi v souladu s cílem spolku jsou:

  • tělovýchovná činnost zaměřená na přírodu a venkovský prostor (např. jezdectví, lukostřelba a střelba z historických zbraní, vodáctví, aj.)
  • hudební a divadelní činnost
  • pořádání sportovních společenských a vzdělávacích akcí

 
ŽIVOT NA VSI, spolek
Skalany 25
511 01 Turnov
IČO: 22813993

Czech CS English EN German DE
Kontakty

ŽIVOT NA VSI, spolek
Skalany 25
511 01 Turnov
IČO: 22813993

 

Mgr. Doubravka Fišerová
Zemědělská usedlost Arnoštice, Žehrov
294 12 Žďár
Česká republika
+420 777 231 558
doubravkazeskalan@
tiscali.cz

Bankovní spojení:
mBank, č.ú.:
670100-2210193997/6210

 

Jaroslav Bulva
Skalany 39
511 01 Turnov
Česká republika
+420 775 164 599
Bankovní spojení:
GE Money Bank
č.ú.:187245621/0600

 

Jaroslav Obročník
a Ing. Dobromila Obročníková

Skalany 25
51101 Turnov
Česká republika
+420 728 404 730
+420 724 302 907
obrocnikovi@gmail.com
Bankovní spojení:
Komerční banka Turnov
č.ú.: 43-931380267/0100

 

Jana Skalská Obročníková
a Pavel Skalský

Skalany 39
511 01 Turnov
+420 608 255 831
obrocnikova@gmail.com